RO - docs.whirlpool.eu · Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică. După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până - [PDF Document] (2023)

RO - docs.whirlpool.eu· Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică. După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până - [PDF Document] (1)

ROGhid de referinţă rapidă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOLPentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe www . whirlpool . eu/ register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

PRIMA UTILIZAREDupă instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcţioneze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.

După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în ventilator, aşa cum se indică pe ambalajul filtrului. Dacă este emis un semnal sonor, înseamnă că alarma de temperatură a intervenit: apăsaţi pe buton pentru a opri alarmele sonore.

PANOUL DE COMANDĂ1. Indicator de temperatură pentru

compartimentul congelator şi compartimentul frigider

2. Răcire rapidă3. Indicator pentru 6th Sense Fresh Control şi

ventilator4. Pornire/Stand-by5. Indicator de alarmă6. Dezactivarea alarmei sonore7. Indicator alarmă de întrerupere prelungită a

curentului8. Buton pentru temperatură

6TH SENSE FRESH CONTROLAparatul poate atinge rapid şi automat temperatura interioară

optimă de conservare. Funcţia 6th Sense Fresh Control vă permite să controlaţi şi umiditatea aparatului. Pentru funcţionarea sa corectă, este necesar ca şi ventilatorul să fie pornit. Funcţia poate fi activată/dezactivată (vezi descrierea ventilatorului).

VENTILATORUL*Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în interiorul produselor, permiţând o conservare mai bună a alimentelor depozitate şi reducerea umidităţii excesive. Ventilatorul este pornit în mod implicit. Puteţi porni/opri ventilatorul apăsând timp de 3 secunde pe butoanele Stand-by şi Răcire rapidă . Simbolul 6th Sense Fresh Control aprins indică faptul că ventilatorul este pornit şi că funcţia 6th Sense Fresh Control este activată. Dacă temperatura ambiantă depăşeşte 27°C sau dacă sunt picături de apă pe rafturile din sticlă, este esenţial ca ventilatorul să fie pornit pentru a asigura păstrarea corectă a alimentelor. Dezactivarea ventilatorului permite optimizarea consumului de energie.Notă: ventilatorul reporneşte automat după o întrerupere a alimentării cu curent sau după oprirea aparatului. Nu blocaţi cu alimente zona de admisie a aerului.

FILTRUL ANTIBACTERIAN*Scoateţi-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe şi legume şi introduceţi-l în capacul ventilatorului. Instrucţiunile de înlocuire se găsesc în caseta filtrului.

PORNIRE/STAND-BYApăsaţi timp de 3 secunde pe buton pentru a opri aparatul.

Apăsaţi din nou scurt butonul pentru a reactiva aparatul.Notă: acest lucru nu deconectează aparatul de la reţeaua de alimentare.

TEMPERATURA COMPARTIMENTULUI CONGELATOR ŞI A COMPARTIMENTULUI FRIGIDERPuteţi seta o temperatură diferită de cea a aparatului apăsând pe butonul „Temp.”.LED-uri aprinse Temperatură setată

Ridicată Redusă

Scăzută (mai rece)

Medie-scăzută

Medie

Medie-ridicată

Ridicată (mai puţin rece)

FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)Apăsaţi pe butonul pentru a răci rapid compartimentul

frigider sau cu 6 ore înainte de a introduce cantităţi mari de alimente în compartimentul congelator. Când funcţia este activată, pictograma se aprinde. Funcţia se dezactivează automat după 36 de ore sau o puteţi dezactiva manual dacă apăsaţi din nou pe buton.Notă: evitaţi contactul direct între alimentele proaspete şi alimentele deja congelate.

DEZACTIVAREA ALARMEI SONOREPentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi scurt pe butonul .

* Disponibil numai la anumite modele

4.6.8. 7.

2.

5.

3.1.

RO - docs.whirlpool.eu· Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică. După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până - [PDF Document] (2)

* Disponibil numai la anumite modele

SISTEMUL STOP FROST*SISTEMUL STOP FROST facilitează procedura de dezgheţare a compartimentului congelator. Accesoriul STOP FROST este conceput pentru a colecta o parte din gheaţa care se formează în compartimentul congelator. Acesta este uşor de scos şi curăţat, reducând astfel timpul necesar pentru decongelarea interiorului compartimentului congelator.

Pentru a îndepărta gheaţa de pe accesoriul STOP FROST, urmaţi procedura de curăţare descrisă mai jos.

PROCEDURA DE CURĂŢARE A ACCESORIULUI STOP FROST1. Deschideţi uşa compartimentului congelator şi scoateţi sertarul

superior.

2. Detaşaţi accesoriul STOP FROST şi scoateţi-l, având grijă să nu îl scăpaţi pe raftul din sticlă de dedesubt.

Notă: dacă accesoriul este blocat sau este greu de scos, nu încercaţi să-l mai scoateţi, ci continuaţi să dezgheţaţi complet compartimentul congelator.

3. Închideţi uşa compartimentului congelator.4. Îndepărtaţi gheaţa de pe accesoriu clătindu-l sub apa de la robinet

(apa nu trebuie să fie fierbinte).

5. Lăsaţi apa să se scurgă de pe accesoriu până când acesta se usucă şi ştergeţi părţile din plastic cu o cârpă moale.

6. Reintroduceţi accesoriul aşezând partea din spate a acestuia pe protuberanţele indicate în figură, apoi fixaţi mânerul acestuia pe clemele de deasupra.

7. Introduceţi sertarul superior la loc şi închideţi uşa compartimentului congelator.

Puteţi să curăţaţi accesoriul STOP FROST şi fără să dezgheţaţi complet compartimentul congelator.Curăţarea regulată a accesoriului STOP FROST reduce necesitatea de a dezgheţa complet compartimentul congelator.Notă: specificaţiile produsului, inclusiv volumul şi energia, sunt calculate fără accesoriul STOP FROST.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR

Legendă

ZONA TEMPERATĂRecomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilorZONA RECERecomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECERecomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii şi peştelui

SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI

SERTAR ZONĂ CONGELARE(Zonă de răcire maximă)Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite

RO - docs.whirlpool.eu· Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică. După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până - [PDF Document] (3)

ACCESORIILE*

RAFTURI DE STICLĂ RAFT PENTRU STICLE UTILIZAREA RAFTULUI PENTRU STICLE

1 2

1

2

21

1 2

21 1

* Disponibil numai la anumite modele

RO - docs.whirlpool.eu· Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică. După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până - [PDF Document] (4)

Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fişa tehnică a produsului şi datele energetice:• Vizitând site-ul nostru web docs . whirlpool . eu• Utilizând codul QR• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de

telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

DEPANAREACe trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii

Panoul de comandă este oprit, aparatul nu funcţionează.

Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.

Efectuaţi următoarele verificări:• alimentarea cu energie nu este întreruptă;• ştecherul este introdus corect în priză şi întrerupătorul bipolar de

la reţea (dacă intră în dotare) este în poziţia corectă (adică permite alimentarea aparatului);

• dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice sunt eficiente;

• cablul de alimentare nu este deteriorat.

Becul din interior nu funcţionează.

Este posibil să fie necesară înlocuirea becului.

• Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică autorizat.

Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.

• Porniţi aparatul apăsând pe butonul Pornire/Stand-by.

Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută.

Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluţii”).

Efectuaţi următoarele verificări:• uşile se închid corect;• aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură;• temperatura setată este adecvată;• aerul circulă aerului prin sistemul de ventilare al aparatului.

Există apă în partea inferioară a compartimentului frigider.

Scurgerea apei de dezgheţare este blocată.

Curăţaţi canalul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare (consultaţi secţiunea „Curăţarea şi întreţinerea”).

Marginea din faţă a aparatului, la garnitura uşii, este fierbinte.

Aceasta nu este o defecţiune. Acest lucru împiedică formarea condensului.

Nu este necesară nicio soluţie.

Pictograma roşie clipeşte şi este emis un semnal sonor

Alarmă uşă deschisăAceasta se activează când uşa compartimentului frigider rămâne deschisă o perioadă lungă de timp.

Pentru a dezactiva semnalul sonor, închideţi uşa deschisă a aparatului.

Pictograma roşie clipeşte, este emis un semnal sonor şi apare pictograma .

Alarma de întrerupere a curentuluiAceasta se activează atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă un timp îndelungat, lucru care poate determina o creştere a temperaturii în compartimentul congelator.Notă: până când nu este dezactivată alarma de întrerupere a curentului, nu puteţi seta o altă temperatură pentru aparat.

Dezactivarea semnalului sonor. Verificaţi starea alimentelor înainte de a le consuma. După apăsarea butonului, pe afişajul temperaturii va apărea din nou valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns încă la temperatura optimă pentru conservarea alimentelor, alarma de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa (consultaţi Alarma de temperatură din compartimentul congelator).

Pictograma roşie este aprinsă (constant), este emis un semnal sonor, iar indicatorii de temperatură clipesc.

Alarmă de temperatură compartiment congelatorAlarma de temperatură din compartimentul congelator indică faptul că acesta nu a atins temperatura optimă. Această situaţie poate apărea: atunci când folosiţi aparatul pentru prima dată, după decongelare şi/sau curăţare, atunci când congelaţi cantităţi mari de alimente sau când uşa congelatorului nu se închide complet.

Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă sonoră” (indicatorii de temperatură nu vor mai clipi). Când se ating condiţiile optime de temperatură, pictograma roşie se va stinge automat. În cazul în care alarma de temperatură din compartimentul congelator nu se dezactivează, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică autorizat.

Indicatorii de temperatură ai compartimentului frigider clipesc aşa cum se indică în figură:

Alarmă de defecţiuneAlarma indică o defecţiune la o componentă tehnică.

Contactaţi telefonic Serviciul de Asistenţă Tehnică autorizat.

400011224427

* Disponibil numai la anumite modele

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 02/06/2023

Views: 5805

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.